Πολιτική Απορρήτου

Stefanos Gialamas

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ιστότοπος www.thegreengreeks.com αποτελεί την ιστοσελίδα της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «THE GREEN GREEKS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (στο εξής «THE GREEN GREEKS») (ΑΦΜ 801030342). Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην οδό Μακρυγιάννη  αρ. 106, ΤΚ 56431, του Δήμου Παύλου Μελά, στην περιοχή Άνω Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης. Σκοπός της συγκεκριμένης ιστοσελίδας είναι η ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με την φαρμακευτική και βιομηχανική κάνναβη καθώς και για εκδηλώσεις σε σχέση με την κάνναβη που πραγματοποιούνται παγκοσμίως σε φαρμακευτικό, επιχειρηματικό και ψυχαγωγικό επίπεδο. Ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της www.thegreengreeks.com και να προβεί στην χρήση των υπηρεσιών αυτών μόνο εφόσον τους αποδέχεται στο σύνολο τους. Με την είσοδο στην www.thegreengreeks.com από τους επισκέπτες και την χρήση των υπηρεσιών αυτής, τεκμαίρεται ότι αυτοί έχουν λάβει γνώση των όρων χρήσης και τους αποδέχονται στο σύνολό τους.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Η www.thegreengreeks.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους του παρόντος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη, παρά μόνο με την ανάρτηση οποιασδήποτε αλλαγής ή προσθήκης στους παρόντες όρους. Ο επισκέπτης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Με την εξακολούθηση της χρήσης της www.thegreengreeks.com, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, τεκμαίρεται η εκ μέρους του επισκέπτη αποδοχή των τροποποιημένων όρων.

 1. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Η ιστοσελίδα www.thegreengreeks.com απευθύνεται μόνο σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του λόγω της φύσης των θεμάτων που αναλύονται σε αυτήν. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε τα άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών να μην επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας και να μην κάνουν χρήση του περιεχομένου της.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η www.thegreengreeks.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις, αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) των επισκεπτών ή τρίτων που αφορούν τα άρθρα που δημοσιεύονται στην www.thegreengreeks.com. Δηλώνουμε ρητά ότι τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα εκφράζουν την άποψη του εκάστοτε αρθρογράφου και ότι η δημοσίευση των άρθρων στην ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται ταύτιση των απόψεων της ιστοσελίδας με τα άρθρα αυτά και τις απόψεις που εμπεριέχονται σε αυτά. Επιπλέον, η www.thegreengreeks.com δεν ευθύνεται για την αναλήθεια ή ανακρίβεια του ενημερωτικού υλικού που παρέχεται στην ιστοσελίδα, καθώς και για τις συνέπειες από την χρήση των πληροφοριών που παρέχονται μέσω αυτής. Τέλος, δεν ευθύνεται για τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες και πληροφορίες. Η χρήση της ιστοσελίδας www.thegreengreeks.com από κάθε επισκέπτη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, φορέων ή/και επισκεπτών), όλο το περιεχόμενο της www.thegreengreeks.com, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτής της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της δικαιούχου «THE GREEN GREEKS» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Επομένως, κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «μεταφορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Επιτρεπτή είναι μόνο η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς και η αναδημοσίευση τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας, για ιδιωτική και όχι για εμπορική χρήση υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, να μην αλλοιώνεται το περιεχόμενο του τμήματος που αποθηκεύεται ή αναδημοσιεύεται και να μην απαλείφεται η ένδειξη προέλευσής του από την www.thegreengreeks.com. Επιπλέον, σε περίπτωση αναδημοσίευσης περιεχομένου της www.thegreengreeks.com από τρίτους σε έντυπη μορφή, απαιτείται η ρητή και συγκεκριμένα η έγγραφη συγκατάθεση των δικαιούχων.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και, συνεπώς, οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/ και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της www.thegreengreeks.com.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, που τυχόν συγκαταλέγονται στην www.thegreengreeks.com, έχουν τεθεί αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους, θα αφαιρεθούν άμεσα.

 

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης της  www.thegreengreeks.com είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτής και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Απαγορεύεται η παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο. Οι επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ιστοσελίδας www.thegreengreeks.com και ότι δεν θα εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση σε αυτήν. Η χρήση της ιστοσελίδας για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον επισκέπτη που ενήργησε παράνομα και η εταιρία «THE GREEN GREEKS» δεν φέρει καμία ευθύνη.

 

 1. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Μέσω της ιστοσελίδας μας παρέχεται η δυνατότητα να εγγραφείτε ως συνδρομητές του περιοδικού The Green Greeks προκειμένου να σας αποστέλλεται η έντυπη έκδοση του περιοδικού. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται μέσω της συμπλήρωσης μιας φόρμας, όπου θα ζητούνται το Ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), η διεύθυνση σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Μόλις συμπληρώσετε τη φόρμα προκειμένου να εγγραφείτε ως συνδρομητές του περιοδικού θα λάβετε ένα επιβεβαιωτικό e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συμπληρώσατε, στο οποίο θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής του περιοδικού σε εσάς και τον τρόπο πληρωμής της συνδρομής σας. Καμία πληρωμή δεν είναι δυνατή μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.thegreengreeks.com.

 

 1. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ του επισκέπτη και της εταιρίας «THE GREEN GREEKS», η οποία θα αφορά την χρήση της www.thegreengreeks.com, θα γίνεται προσπάθεια επίλυσης της με ειρηνικά μέσα. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, αρμόδια θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα αρμόδια δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το ελληνικό δίκαιο.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

 

Το www.thegreengreeks.com αποτελεί την ιστοσελίδα της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με δ.τ. «The Green Greeks ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (ΑΦΜ 801030342). Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην διεύθυνση: Μακρυγιάννη 106, ΤΚ 56431, του Δήμου Παύλου Μελά, στην περιοχή Άνω Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης. Η εταιρία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θέτει ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας, μέσω της πλήρους εναρμόνισης με την εκάστοτε εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκεκριμένα με τον Γενικό Κανονισμό 679/2016 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), που τέθηκε σε ισχύ από την 25/05/2018.

Μπορείτε να δείτε πως χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα στοιχεία σας στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

 

 1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε με την εταιρία είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται στην ιστοσελίδα είτε μέσω e-mail, θα ζητηθούν ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη επικοινωνία μαζί σας. Υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail). Άλλα στοιχεία που μπορείτε προαιρετικά να συμπληρώσετε είναι το ονοματεπώνυμο σας, η διεύθυνση σας, ο ταχυδρομικός κώδικας, η πόλη σας και ο αριθμός του τηλεφώνου σας.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

 

Εάν θελήσετε να εγγραφείτε στο Newsletter της ιστοσελίδας μας, προκειμένου λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με νέες δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα μας και σχετικά με νέα της εταιρίας μας, θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά τόσο το ονοματεπώνυμο σας όσο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail). Σε κάθε e-mail που θα σας αποστέλλεται θα έχετε τη δυνατότητα μέσω επιλογής σε σύνδεσμο να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας και να διαγραφείτε από το Newsletter της ιστοσελίδας.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

 

Στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να διενεργούνται διαγωνισμοί και ψηφοφορίες για τους χρήστες. Στην περίπτωση αυτή, για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την ψηφοφορία, θα είναι απαραίτητη ανά περίπτωση η χορήγηση ορισμένων προσωπικών στοιχείων των χρηστών. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, το e-mail, την ταχυδρομική διεύθυνση, καθώς και άλλα στοιχεία που είναι αναγκαία για την επικοινωνία και ταυτοποίηση των χρηστών.

 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 

Μέσω της ιστοσελίδας μας παρέχεται η δυνατότητα να εγγραφείτε ως συνδρομητές του περιοδικού The Green Greeks προκειμένου να σας αποστέλλεται η έντυπη έκδοση του περιοδικού. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται μέσω της συμπλήρωσης μιας φόρμας, όπου θα ζητούνται το Ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), η διεύθυνση σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

 

 

 1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Το www.thegreengreeks.com  κάνει χρήση των πληροφοριών που μας χορηγείτε για τους ακόλουθους σκοπούς: (i) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του χρήστη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (ii) για την ενημέρωση σχετικά με νέα άρθρα που δημοσιεύονται στο www.thegreengreeks.com , (iii)  για ειδικές προσφορές του www.thegreengreeks.com , (iv) για την ενημέρωση σχετικά με νέα της εταιρίας  (v) για την παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση ή διαγωνισμό, (vi) για επικοινωνία για οποιονδήποτε λόγο με τον χρήστη, (vii) για την εγγραφή των χρηστών ως συνδρομητών του περιοδικού The Green Greeks.

 

 1. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΥ

 

Η εταιρία προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τρόπο νόμιμο και μόνο όταν η επεξεργασία βασίζεται σε κάποιες από τις κατωτέρω νόμιμες βάσεις: i) όταν επικοινωνείτε με εμάς μέσω της αποστολής e-mail, η επεξεργασία των δεδομένων σας εντάσσεται στην εξυπηρέτηση σας ως πελατών μας και βασίζεται στους σκοπούς των εννόμων και ζωτικών συμφερόντων της επιχείρησης μας, (ii) όταν εγγράφεστε στο Newsletter με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικά e-mail σχετικά με νέα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας και σχετικά με νέα της εταιρίας μας, καθώς και όταν συμμετέχετε σε ψηφοφορίες και διαγωνισμούς, συμπληρώνετε κάποια φόρμα επικοινωνίας ή εγγράφεστε ως συνδρομητής του έντυπου περιοδικού The Greek Greeks, η επεξεργασία των δεδομένων σας στηρίζεται στη ρητή συγκατάθεση σας.

 

 

 1. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Η εταιρία μας διατηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που έχουν δοθεί αποκλειστικά και μόνο από εσάς, για όσο διάστημα απαιτείται από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας. Τα δεδομένα που αφορούν στην επικοινωνία με εσάς καθώς και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τα newsletter και για τη συνδρομή σας στο περιοδικό The Greek Greeks, δεν θα τηρούνται για παραπάνω από 2 έτη. Τα δεδομένα που χορηγείτε για την συμμετοχή σας σε κάποια ψηφοφορία ή διαγωνισμό δεν θα τηρούνται για παραπάνω από 1 έτος.

 

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η εταιρία μας δεσμεύεται να επεξεργάζεται με απόλυτη ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα εφαρμόζοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας. Η εταιρία μας ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την αναγκαιότητα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων και διαγράφει όσα από αυτά θεωρεί μη χρήσιμα και μη απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας.

Το  www.thegreengreeks.com απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όλοι οι υπάλληλοι της εταιρίας μας που έρχονται σε επαφή με τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια των εργασιακών τους δραστηριοτήτων, δεσμεύονται από συμβάσεις εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, η ιστοσελίδα της εταιρίας μας διαθέτει σύγχρονο λογισμικό προκειμένου να διασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα. Η ιστοσελίδα μας  χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να τροποποιηθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν τροποποιηθεί κατά την μεταφορά.

 

 

 

 1. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ/ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ;

 

Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρία μας με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους. Το www.thegreengreeks.com δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό επιτάσσεται από διατάξεις νόμου ή από δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές.

 

 1. COOKIES

 

Η εταιρία μας προκειμένου να εξασφαλίσει την βέλτιστη πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την τεχνολογία ‘cookies’. Τα ‘cookies’ είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούμε ‘cookies’ για να μπορούμε να σας διακρίνουμε από άλλους επισκέπτες, να καταγράφουμε τη διεύθυνση IP σας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας, καθώς και για να διευκολύνουμε την πρόσβασή σας σε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου μας. Η χρήση των ‘cookies’ μας επιτρέπει να συλλέγουμε πληροφορίες για στατιστικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, αλλά κυρίως για την εξατομίκευση της εμπειρίας περιήγησής σας, αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας. Καμία τοποθέτηση cookies δεν γίνεται στις συσκευές σας, πλην των απαραίτητων cookies, χωρίς ή προτού μας χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας. Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα ‘cookies’ ανά πάσα στιγμή, με εύκολο τρόπο, μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, αλλά αν το κάνετε, δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε την βέλτιστη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας. Όλες οι δηλώσεις συγκατάθεσης για τα cookies που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας τηρούνται παράλληλα και εγγράφως και φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο. Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι κάθε 12 μήνες από την τελευταία είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας, θα λήγει η ισχύς της συγκατάθεσης που τυχόν δόθηκε και θα ζητείται νέα.

Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες Cookies την ενεργοποίηση των οποίων μπορείτε να επιλέξετε χωριστά για την καθεμία.

 

Απαραίτητα

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του www.thegreengreeks.com. Σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε ορθά τις λειτουργίες της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του www.thegreengreeks.com

Επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το www.thegreengreeks.com, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα και αν προκύπτουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας.

Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στο www.thegreengreeks.com να θυμάται τις επιλογές σας, όπως για παράδειγμα την επιλογή της γλώσσας που προτιμάτε ή την χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά αφορούν την περιήγησή σας αποκλειστικά στο www.thegreengreeks.com και δεν είναι δυνατόν να καταγράψουν τη δραστηριότητα της περιήγησής σας σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχτείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και η λειτουργικότητα του www.thegreengreeks.com και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε κάποιο περιεχόμενο του.

Διαφήμισης και Στόχευσης

Τα cookies στόχευσης χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας . Συνήθως τοποθετούνται για να “θυμούνται” την επίσκεψη σας σε μια ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα www.thegreengreeks.com χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για σκοπούς στατιστικούς, μάρκετινγκ και διαφήμισης.

 

 1. LINKS, HYPERLINKS KAI BANNERS

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για δεδομένα που συλλέγονται μέσω άλλου διαδικτυακού τόπου και για πρακτικές εταιριών που δεν ελέγχουμε. Δεν ευθυνόμαστε για τους όρους διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων διαδικτυακών τόπων τρίτων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

 

 

 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

 

Σεβόμαστε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να ζητήσετε διαγραφή ή να ζητήσετε περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων, όπως απαιτείται από τον κανονισμό 679/2016 GDPR.

 • Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετεποιες προσωπικές πληροφορίες διατηρούμε για εσάς. Θα σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή, κατόπιν αιτήματός σας.
 • Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη φορητότητατων δεδομένων σας.
 • Εάν τα προσωπικά σας στοιχεία είναι λανθασμένα ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη τροποποίηση ή διόρθωση αυτών.
 • Μπορείτε να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στο βαθμό που δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας ή όταν δεν νομιμοποιούμαστε πλέον να τα επεξεργαζόμαστε.
 • Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν αυτή βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.
 • Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίαςτων προσωπικών σας δεδομένων καθώς και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους, στο βαθμό που η επεξεργασία δεν βασίζεται στην εκπλήρωση συμβατικής ή νόμιμης υποχρέωσης από την πλευρά της επιχείρησης μας.

Τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε μέσω αιτήματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρίας μας. info@thegreengreeks.com. Το διάστημα ολοκλήρωσης του εκάστοτε αιτήματος είναι 30 ημέρες και ενδέχεται να υπάρξει παράταση αυτού, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εφόσον θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read more..

Privacy and Cookies Policy