Image default
Καλλιέργεια

Επιλογή Μητρικών φυτών Κάνναβης για Κλωνοποίηση

Η φαρμακευτική κάνναβη απαιτεί ομοιομορφία του προϊόντος σε μαζική κλίμακα. Λόγω των τόσο πολλών διαφορών μεταξύ των ποικιλιών, οι παραγωγοί πρέπει να καλλιεργούν μεγάλες ποσότητες γενετικά σταθερών φυτών. Ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί αυτό είναι μέσω της διαδικασίας της “κλωνοποίησης”:  της κοπής κλαδιών/μοσχευμάτων από ένα ‘’Μητρικό’’ φυτό και ριζοβολίας τους ώστε να δημιουργηθούν  νέα φυτά, με τα ίδια γενετικά χαρακτηριστικά με το μητρικό. Πολλοί άλλοι κλάδοι της κηπευτικής χρησιμοποιούν κλωνοποίηση, για τους ίδιους λόγους με τη βιομηχανία ιατρικής κάνναβης. Κάτω από τις σωστές συνθήκες, ένα μητρικό φυτό κάνναβης μπορεί να δώσει αρκετές εκατοντάδες κλώνων και να διατηρηθεί ζωτική και παραγωγική από 6 μήνες έως ένα χρόνο!

 

Επιλέγοντας μια μητέρα από σπόρους

 

Όταν έχουν αγοραστεί σπόροι μιας συγκεκριμένης ποικιλίας, πρέπει να σημειωθεί ότι παρόλο που είναι παρόμοιοι, κάθε σπόρος έχει διαφορετικό συνδυασμό DNA ή “γονότυπου”, όπως τα ανθρώπινα αδέλφια ή ξαδέλφια. Οι αδελφές και οι αδελφοί μπορεί να μοιράζονται εξωτερικά ορατά χαρακτηριστικά ή «φαινότυπους», όπως χρώμα μαλλιών ή ματιών, σχήμα προσώπου και μύτης κλπ. Με τον ίδιο τρόπο, φυτά κάνναβης που προέρχονται από σπόρους της ίδιας ποικιλίας, μπορεί να μοιράζονται παρόμοιο φαινότυπο, αλλά δεν έχουν την ίδια γενετική. Οι δημιουργοί ποικιλιών (Breeders) δουλεύουν σκληρά, για να σταθεροποιήσουν τους φαινότυπους  μεταξύ των σπόρων, ωστόσο, όσο περισσότεροι σπόροι ξεκινούν, τόσο πιο ποικιλόμορφη γενετικά είναι η καλλιέργεια. Οι κλώνοι παρέχουν έναν τρόπο ώστε να εξαλείφονται αυτές οι παραλλαγές όπως αυθόρμητη μετάλλαξη σε κυτταρικό επίπεδο, καθώς επιγενετικές αλλαγές που προκαλούν φαινοτυπικές διαφορές μπορεί να εμφανιστούν.

 

Αφού ξεκινήσετε μια ομάδα σπόρων μιας ποικιλίας, εντοπίσετε και χωρίσετε τα αρσενικά από τα θηλυκά, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσετε ότι επιλέγετε τη σωστή μητέρα για τους στόχους της παραγωγής σας;

 

Η μέθοδος που παρέχει στον καλλιεργητή την μεγαλύτερη βεβαιότητα έχει ως εξής:

 

Πρώτον, αρχίστε με τη διατήρηση προσεκτικών αρχείων για τα χαρακτηριστικά κάθε φυτού. Χρήσιμες μετρήσεις για σύγκριση είναι: ο ρυθμός ανάπτυξης των φυτών, η ανάπτυξη των ριζών, ο πολλαπλασιασμός των κλαδιών, το πάχος του κορμού, το χρώμα των φύλλων, η ευαισθησία στα παθογόνα και η γενική υγεία των φυτών.

Ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό, που πρέπει να σημειωθεί, είναι ο αριθμός των σημείων των φύλλων. Τα φυτά με 7, 9 ή περισσότερα άκρα ανά φύλλο εμφανίζουν γενικά μεγαλύτερη γενετική σταθερότητα και ανθούς καλύτερης ποιότητας, από τα φυτά που διαθέτουν μόνο 3 έως 5 σημεία στα φύλλα. Όταν τα θηλυκά φυτά έχουν τέσσερα ή περισσότερα πλευρικά κλαδιά, πάρτε τουλάχιστον δύο κλώνους από κάθε φυτό. Η διαδικασία της κλωνοποίησης περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο “Κλωνοποίηση” αυτού του μήνα. Εν συντομία, περιλαμβάνει καθαρές κοπές στο κλαδί και στη συνέχεια εμποτισμό με φυσικές ορμόνες ριζών. Οι κλώνοι διατηρούνται σε ένα υγρό περιβάλλον, επειδή, μέχρι να σχηματίσουν ρίζες, μπορούν να απορροφήσουν νερό μόνο μέσω των φύλλων τους (διαφυλλικά). Συνήθως, ένας κλώνος ριζώνει μέσα σε 7-10 ημέρες. Αν ένας κλώνος από ένα φυτό εκτεθεί σε στρές η νεκρωθεί, οι άλλοι κλώνοι με την ίδια γενετική θα είναι ακόμα βιώσιμοι. Αν και οι δύο κλώνοι είναι υγιείς, βελτιώνεται το μέγεθος του δείγματος. Μόλις οι κλώνοι αναπτύξουν ρίζες, φυτεύονται σε υπόστρωμα και αμέσως τους προκαλούμε  ανθοφορία με φωτοπεριοδισμό.

 

Κατά τη διάρκεια του κύκλου ανθοφορίας, ο καλλιεργητής παρακολουθεί τα ίδια χαρακτηριστικά του φυτού με αυτά που περιγράφηκαν παραπάνω και επίσης εξετάζει προσεκτικά τη δομή των αναπτυσσόμενων ανθών: την πυκνότητα, το σχήμα, το άρωμά τους και την εμφάνισή τους. Όταν οι ανθοί  έχουν συγκομιστεί, ο καλλιεργητής θα πρέπει να στείλει επαρκή δείγματα σε ένα, επαγγελματικά πιστοποιημένο, εργαστήριο για να λάβει μια ακριβή και πλήρη ανάλυση των κανναβινοειδών και τερπενίων, που υπάρχουν σε κάθε διαφορετικό φυτό. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες μαζί με τα δεδομένα που συλλέγονται για την ανάπτυξη των φυτών και τα χαρακτηριστικά των ανθών, ο καλλιεργητής μπορεί στη συνέχεια να καθορίσει ποιο αρχικό σπορόφυτο θα πρέπει να επιλεγεί ως μητρικό, για να ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες παραγωγής του.

 

Ενώ οι κλώνοι ανθίζουν, τα αρχικά σπορόφυτα θα πρέπει να διατηρούνται στη φάση ανάπτυξης και να συντηρούνται υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, για να εξασφαλιστεί ότι παραμένουν ζωηρά και απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες. Τα δεδομένα σχετικά με την ανάπτυξή τους, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να συλλέγονται και ασφαλώς, να λαμβάνονται υπόψη για την απόφαση επιλογής μητέρων. Τυπικά, τα πιο υγιή φυτά, που υπερέχουν σε περισσότερα εκ των κριτηρίων ανάπτυξης των φυτών, θα αντιστοιχούν στους ανθούς με τα υψηλότερα περιεχόμενα κανναβινοειδών ή τερπενίων. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει πάντα.

 

Μια άλλη μέθοδος επιλογής των μητέρων, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε τους κλώνους που λαμβάνονται από τα φυτά των σπόρων να ολοκληρώσουν έναν κύκλο ανθοφορίας, είναι η χρήση δεδομένων από ανάλυση κάνναβινοειδών / τερπενίων του βλαστικού φύλλου του φυτού. Επιστημονικές μελέτες καθώς και πολλά εργαστήρια δοκιμών κάνναβης στις ΗΠΑ, έχουν συγκεντρώσει αρκετά δεδομένα με ένα αρκετά μεγάλο μέγεθος δείγματος, για να παρατηρήσουν μια άμεση θετική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων κανναβινοειδών και τερπενίων στο φύλλο κατά τη διάρκεια της φυτικής φάσης, καθώς και τα επίπεδα αυτών των ενώσεων στον συγκομισθέντα ανθό. Αυτή η μέθοδος κερδίζει σε δημοτικότητα μεταξύ των αμερικανών καλλιεργητών, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να εξοικονομήσει τον χρόνο αναμονής της ανάλυσης του ανθού που παράγεται από τους κλώνους. Ωστόσο, τα σημαντικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης των ανθών παραμένουν άγνωστα. Ο καλλιεργητής πρέπει απλώς να περιμένει να δει τον τύπο των μπουμπουκιών που παράγονται.

 

Μπορεί επίσης κανείς να επιλέξει μια μητέρα, αποκλειστικά με βάση την ανάλυση των χαρακτηριστικών ανάπτυξης των φυτών, επιλέγοντας συνήθως ένα ή δύο φυτά, τα οποία παρουσιάζουν την καλύτερη απόδοση στις περισσότερες περιοχές. Δηλαδή το πιο ισχυρό φυτό, με την καλύτερη ανάπτυξη ρίζας, με ζωντανό πράσινο χρώμα, με τα περισσότερα φύλλα, με τη μεγαλύτερη αντίσταση στη μούχλα ή τα έντομα και με υγιή πολλαπλασιασμό των κλαδιών. Συνήθως οι κλώνοι μοιράζονται αυτά τα χαρακτηριστικά με τη μητέρα τους, οπότε όταν δεν είναι δυνατή η εργαστηριακή εξέταση του φύλλου ή του υλικού των ανθών, αυτή η μέθοδος είναι ένας βιώσιμος τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι κλωνοποιούνται τα φυτά με την πιο ισχυρή γενετική.

 

Επιλογή των μητρικών φυτών κάνναβης από κλώνο

 

Όταν η μητέρα έχει πλησιάσει το τέλος της παραγωγικότητάς της, πρέπει να επιλεγεί ένα νέο μητρικό φυτό από έναν από τους κλώνους της. Στις ΗΠΑ, όπου κλώνοι ειδικών ποικιλιών διαδίδονται και πωλούνται ευρέως, πολλοί καλλιεργητές επιλέγουν να παραλείψουν εξ ολοκλήρου την φύτευση σπόρων και να εμπιστευτούν τον προσδιορισμό του επιθυμητού φαινότυπου, από τους πολλαπλασιαστές κλώνων. Είτε επιλέγετε μια νέα μητέρα, για να αντικαταστήσετε την αρχική σπορο-μητέρα σας, είτε απλά επιλέγετε μία από μια παρτίδα κλώνων, που είναι συνήθως γνωστή η ποιότητα και το μέσο περιεχόμενο κανναβινοειδών / τερπενίων στους ανθούς. Επομένως, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε τα κριτήρια προστασίας που περιγράψαμε για να καθορίσουμε ως υποψήφια 3-5 από τα υγιέστερα φυτά. Περαιτέρω έλεγχος των βλαστικών φύλλων αυτών των κλώνων, μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό του ενός ή δύο φυτών που θα επιλεγούν. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές που παρατηρούνται στα επίπεδα κανναβινοειδών ή τερπενίων των βλαστικών φύλλων των κλώνων, θα βασίζονται σε επιγενετικούς παράγοντες. Τα φυτά που υποβάλλονται σε λιγότερες περιβαλλοντικές καταπονήσεις, θα παρουσιάζουν συνήθως υψηλότερα επίπεδα αυτών των φαρμακευτικών ενώσεων, εκφράζοντας το πραγματικό δυναμικό της γενετικής ποικιλίας. Τα πιο σταθερά και ζωηρά φυτά συνήθως συσχετίζονται με αυτά που ελέγχονται περισσότερο.

 

Η εύρεση του σωστού μητρικού φυτού και των διαδοχικών αντικαταστάσεων του, είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία οποιασδήποτε φαρμακευτικής επιχείρησης μεγάλης κλίμακας. Με τον συνδυασμό αυτών των τεχνικών για τον προσδιορισμό της επιθυμητής γενετικής και του πολλαπλασιασμού της σε ιδανικές περιβαλλοντικές συνθήκες, ο καλλιεργητής μπορεί να εξαλείψει την εικασία και να βασιστεί στην επιστημονική ανάλυση, για να επιτύχει το πλήρες ιατρικό δυναμικό μιας συγκεκριμένης ποικιλίας και να προσφέρει ένα συνεπές προϊόν υψηλής ποιότητας, στην απαιτούμενη κλίμακα, σε ασθενείς σε όλο το κόσμο.

 

Από την AngelaSwift

Αναφορές:

Forensic Sci Int. 1984 Jan;24(1):37-42.

Cannabinoid level in the leaves as a tool for the early discrimination of Cannabis chemiovariants.

Barni-Comparini I, Ferri S, Centini F.

Σχετικά Άρθρα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read more..

Privacy and Cookies Policy